Parteneri: Asociația Grupul Milvus

Milvus logo

Parteneri: EEA Grants

EEA logo

Parteneri: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Goverment logo

Parteneri: MTA Ökológiai Munkacsoport

MTA logo

CEEweb a Biológiai Sokféleségért

CeeWeb logo

Header link

Language Switcher - RO

Servicii de ecosistem pentru o economie durabilă! - COMUNICAT DE PRESĂ

16.07. 2015, Tg.Mureș

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” din Tîrgu Mureş în colaborare cu Academia Maghiară şi CEEweb for Biodiversity (o coaliţie europeană de organizaţii de mediu) lansează un proiect de cartare şi identificare a serviciilor ecosistemelor din situl Natura 2000 din regiunea Niraj – Târnava Mică, rezultatele cercetării vor fi cuprinse într-un studiu privind contribuţia serviciilor ecosistemelor la principalele sectoare economice.

Proiectul cu titlul “Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj-Târnava Mică” beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 402.340,41€ / 1.775.327,08 lei prin Granturi SEE în cadrul programului RO02 „Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor”. Operatorul de program este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Apa curată de izvor, oxigenul atât de necesar vieţii de pe glob, frumuseţea şi utilitatea pajiştilor, mirajul polenizării şi implicit produsele agricole ne sunt atât de familiare încât le considerăm fireşti, fără a le acorda o valoare deosebită. Toate aceste sunt asigurate de ecosistemele naturale prin aşa numitele servicii de ecosistem.

„Serviciile ecosistemelor sunt componente ale naturii consumate sau utilizate direct pentru a asigura bunăstarea umană, aşadar este rolul nostru şi responsabilitatea noastră, a oamenilor, să ne preocupăm, dar mai ales să protejăm ecosistemele, ca acestea la rândul lor să ne asigure – pe termen lung - condițiile de bază pentru o viață umană” subliniază managerul de proiect Kelemen Katalin.

Potenţialul socio-ecologic al zonei poate dezvolta o economie verde bazată pe utilizarea sustenabilă şi corectă a ecosistemelor. De exemplu: peisajele naturale şi seminaturale formate de o agricultură extensivă în combinaţie cu existenţa habitatelor naturale oferă condiții ideale pentru dezvoltarea turismului într-o manieră care să nu aducă prejudicii serviciilor de ecosistem.Prin proiectul intitulat “Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj-Târnava Mică”partenerii vor carta serviciile de ecosistem și vor analiza starea și integritatea acestora. Componenta de comunicare a proiectului are ca prim scop îmbunătăţirea gradului de conştientizare a factorilor implicaţi (fermieri, autorităţi regionale, locale, IMM-uri, populaţia din zona proiectului) cu privire la contribuția serviciilor ecosistemelor în principalele sectoare economice și importanța susținerii acestor servicii în integritatea lor (implicit menținerea ecosistemelor într-o stare de conservare favorabilă).

# # #

Informaţii suplimentare

Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj-Târnava Mică, Niraj-MAES

Proiectul se concentrează pe o zonă de 91.000 Ha, acoperită de următoarele arii protejate Natura 2000:

  1. ROSPA0028 –Dealurile Târnavelor –Valea Nirajului (86.073 ha)
  2. ROSCI0297 –Dealurile Târnavei Mici Bicheș (37.082 ha)
  3. ROSCI0384 –Râul Târnava Mică (331 ha)
  4. ROSCI0186 Pădurile de Stejar pufos de pe Târnava Mare (240 ha)

Principalele caracteristici ale zonei de proiect:

  • Este o zonă extinsă, coerentă din punct de vedere geografic, acoperită de arii protejate (astfel conservarea biodiversității și a serviciilor ecosistemelor este o prioritate aici);
  • Coexistența tradițională între oameni și natură. Proiectul poate contribui la continuarea activităților economice sustenabile, caracteristice de secole acestei zone;
  • Rezultatele proiectului sunt relevante pentru județele învecinate și pentru alte zone similare din România, pot fi transferate ușor;
  • Asociația „Grupul Milvus” și comunitățile locale sunt responsabile împreună pentru gestiunea ariilor protejate ceea ce crează o situație ideală pentru integrarea rezultatelor proiectului în deciziile practice ce urmează și gestiunea terenului după finalizarea proiectului.

Proiectul cu titlul “Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj-Târnava Mică” beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 402.340,41€/ 1.775.327,08 lei prin prin Granturi SEE 2009-2014 în cadrul programului RO02 „Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor”. Obiectivul general al proiectului este cartarea şi identificarea principalelor servicii ale ecosistemelor din cadrul ariei acoperite de prezentul proiect, care vor fi cuprinse într-un studiu privind contribuţia serviciilor ecosistemelor la principalele sectoare economice.

News - RO

Conferințele de încheiere ale proiectului „Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme din siturile Natura 2000 din regiunea Niraj – Târnava Mică”

Cum contribuie natura la dezvoltarea zonei tale?

Read more ...

 

Încotro ne vom îndrepta?

Noua noastră publicație prezintă posibilele scenarii de viitor din Valea Nirajului și a Târnavei Mici. Acest sumar este dedicat tuturor persoanelor care se gândesc responsabil la viitorul Văii Nirajului și a Târnavei Mici, acelora care cred în alternative reale de conservare a valorilor naturale și celor care prin activitățile lor de conștientizare pot acționa în cadrul comunităților locale din regiune.

Read more ...

 

Scopul și rezultatele intermediare în proiectul „Evaluarea și cartarea serviciilor de ecosistem în regiunea Niraj – Târnava Mică”

Freamătul brazilor,liniștea pădurilor, frumusețea peisajelor, apa proaspătă a izvoarelor, puterea de tămăduire a plantelor, cântecul divers al atâtor păsări, scăldatul în râurile sălbatice, grădinăritul pe un sol fertil și bun. Cui nu i-ar oferi fericire, cine nu ar aprecia aceste servicii de ecosistem?

Numim servicii de ecosistem acele „ servicii ” utile și deseori esențiale pe care natura le oferă societății. Aceste servicii sunt esențiale pentru comunități și economie, pentru buna funcționare a comunităților locale, menținerea bunăstării și pentru dezvoltare.

Citește mai departe...

 

Închipuiți-vă anul 2040!

Închipuiți-vă o lume nouă pe vechile meleaguri.

Instinctul v-ar spune că lucrurile s-au schimbat, copiii au crescut și sunt de aceeași vârstă ca și dumneavoastră, acum când citiți aceste rânduri, și trăiesc într-o lume în continuă schimbare. E mai cald, vremea este imprevizibilă, cu bruște și dese schimbări (de ex.: furtuni mari), toamna e mai caldă, iar zăpada abia dacă mai cade. Seceta e mai lungă, precipitații din ce în ce mai rare, schimbările climatice afectează drastic viața oamenilor!

Citește mai departe...

 

SAB 3

Schimbările climatice, Politica Agricolă Comună și schimbările demografice sunt principalii factori care influențează schimbarea peisajului și a serviciilor de ecosistem în regiunea Niraj – Târrnava Mică. Aceștia au fost identificați de participanții la cea de-a treia întâlnire a factorilor interesați (SAB) din cadrul proiectului ”Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme din siturile Natura 2000 din regiunea Niraj – Tîrnava Mică”.

Citește mai departe...

 

Seminar despre habitatele naturale și beneficiile lor la Sângeorgiul de Pădure, România

Factori interesațidin mai multe sectoare s-au întâlnit în luna decembrie la Sângeorgiu de Pădure, România, în cadrul proiectului „Evaluarea și cartarea serviciilor de ecosistem în regiunea Niraj – Târnava Mare”

Citește mai departe...

 

COMUNICAT DE PRESĂ - Servicii de ecosistem pentru o economie durabilă!

21.10.2015, Tg.Mureș

COMUNICAT DE PRESĂ

Primele întâlniri a factorilor interesaţi locali (stakeholders) din zona Niraj - Târnava Mică din cadrul proiectului Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj -Târnava Mică” au avut loc în cursul lunilor iulie – septembrie și au stabilit lista celor mai importante bunuri şi servicii de ecosistem din regiunea vizată. Acestea sunt: apa, turismul și identitatea locală, eroziunea solului, capacitatea de stocare a dioxidului de carbon, lemnul, mierea și polenizarea, fructele de pădure, dar și fânul.

Citește mai departe...

 

Servicii de ecosistem pentru o economie durabilă! - COMUNICAT DE PRESĂ

16.07. 2015, Tg.Mureș

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” din Tîrgu Mureş în colaborare cu Academia Maghiară şi CEEweb for Biodiversity (o coaliţie europeană de organizaţii de mediu) lansează un proiect de cartare şi identificare a serviciilor ecosistemelor din situl Natura 2000 din regiunea Niraj – Târnava Mică , rezultatele cercetării vor fi cuprinse într-un studiu privind contribuţia serviciilor ecosistemelor la principalele sectoare economice.

Citește mai departe...

 

Fânul- un alt serviciu de ecosistem propus de experții locali la cea de-a doua întâlnire a factorilor interesați

Pe data de 29 septembrie, nouă membri ai Consiliului de consultanță a părților interesate (SAB - au participat de la reprezentanți ai sectorului agricol, autorități locale la reprezentanți din turism) s-au alăturat echipei noastre de experți pentru a aprofunda cunoștințele despre serviciile locale de ecosistem. În cadrul întâlnirii, au fost prezentate rezultatele de până acum a evaluărilor, preferințele rezultate, materialele de comunicare, rapoartele statistice și analiza politicilor.

Citește mai departe...

 

Sondaj de opinie

Apa, identitatea locală, turismul și protecția împotriva scimbărilor climatice sunt cele mai importante servicii de ecosistem! 300 de persoane au fost chestionate de către stundeți în timpul festivalurilor care au avut loc pe Valea Nirajului și Târnavei.

Citește mai departe...

 

Prima întâlnire SAB

Care sunt cele mai importante servicii ecosistemice din regiunea Niraj-Târnava Mică? Prima întâlnire SAB a adus raspunsuri interesante: localnicii văd un potențial mare, dar neexploatat, în turism. Pe data de 1 iulie, SAB s-a reunit în prima sa întâlnire în cadrul proiectului recent lansat “Cartografierea și Evaluarea Serviciilor Ecosistemice în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj-Târnava Mică”. Serviciile ecosistemice sunt totalitatea beneficiilor tangible și intangibile pe care ecosistemele naturale sau modificate de către oameni le furnizează societății și care, de altfel sunt vitale pentru bunăstarea omenirii.

Citește mai departe...

 

Servicii de ecosistem pentru o economie durabilă!

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” din Tîrgu Mureş în colaborare cu Academia Maghiară şi CEEweb for Biodiversity (o coaliţie europeană de organizaţii de mediu) lansează un proiect de cartare şi identificare a serviciilor ecosistemelor din situl Natura 2000 din regiunea Niraj – Târnava Mică. Rezultatele cercetării vor fi cuprinse într-un studiu privind contribuţia serviciilor ecosistemelor la principalele sectoare economice.

Citește mai departe...