Parteneri: Asociația Grupul Milvus

Milvus logo

Parteneri: EEA Grants

EEA logo

Parteneri: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Goverment logo

Parteneri: MTA Ökológiai Munkacsoport

MTA logo

CEEweb a Biológiai Sokféleségért

CeeWeb logo

Header link

Language Switcher - RO

REZULTATE

Pentru factorii de decizie

Conceptul de servicii de ecosistem a fost popularizat în lumea academică odată cu publicarea Evaluării Milenare a Ecosistemelor din 2005. La scurt timp, politicile pentru biodiversitate au integrat serviciile de ecosistem la nivel Comunitar şi internaţional. Totodată, o nouă entitate interguvernamentală a fost înfiinţată cu scopul de a integra acest concept în procesul de luare a deciziilor (Panoul Interguvernamental pentru Biodiversitate şi Servicii Ecosistemice, http://www.ipbes.net/). Strategia pentru Biodiversitate a României urmează modelul Strategiei pentru Biodiversitate a Convenţiei pentru Diversitatea Biologică şi a Strategiei Europene pentru Biodiversitate până în 2020. Aceste documente specifică, printre altele, necesitatea evaluării serviciilor de ecosistem, utilizarea acestora într-un mod durabil, prevenirea pierderii acestora, internalizarea lor şi integrarea acestora în procesul de luare a deciziilor.

La nivel sectorial, analizăm cum anumite servicii de ecosistem contribuie la profitabilitatea şi durabilitatea unor sectoare ca silvicultura, agricultura, pescuitul, turismul, precum și rolurile pe care aceste sectoare le au în ecuația protejării serviciilor de ecosistem pentru a asigura că acestea vor fi operaționale în viitor.

La nivel regional și național, vom analiza gradul de integrare a conceptului de conservare a serviciilor de ecosistem în legislația națională curentă, identificând soluții pentru a stopa deteriorarea ecosistemelor și serviciilor acestora și vom propunem recomandări pentru dezvoltarea și implementarea de politici relevante.

La nivel comunitar (al Uniunii Europene), contribuim la așa numitul proces de Cartografiere și Evaluare a Ecosistemelor și Serviciilor de Ecosistem Europene (Mapping and Assessment of Ecosystems and Ecosystem Services - MAES), care este parte din obiectivul 2 al Strategiei Europene pentru Biodiversitate până în 2020. Prin prisma furnizării unui caz de studiu real pentru procesul MAES, proiectul de față este primul de acest gen din România, iar concluziile și recomandările rezultate de pe urma lui pot contribui semnificativ la implementarea viitoare a cartografierii serviciilor de ecosistem în Europa.

Pentru localnici

Primul pas pentru protecția serviciilor de ecosistem este să înțelegem cum funcționează natura și cum aceasta ne asigură strictul necesar în fiecare zi. Același lucru este valabil și pentru factorii de decizie, care mai întâi trebuie să înțeleagă necesitatea protejării serviciilor de ecosistem nu doar din considerente de protecția a mediului dar mai ales pentru binele societății.

Pentru cercetători

Procesul MAES a luat naştere prin înțelegerea faptului că pe lângă protejarea speciilor floristice şi faunistice, întreaga noastră societate depinde de cât de bine reuşim să conservăm integritatea şi funcţionalitatea serviciilor de ecosistem. În acelaşi timp, trebuie să elaborăm o clasificare şi o interpretare comună a serviciilor de ecosistem şi să răspundem la un număr de întrebări conceptuale rămase nerezolvate. Este necesar să concretizăm metodele de evaluare şi să le facem compatibile, să elaborăm indici reprezentativi cantitativi, să publicăm exemple practice şi să producem ghiduri metodologice. Centrul pentru Cercetare Ecologică din cadrul Academiei de Ştiinţe Maghiare este partener în diferite alte proiecte internaţionale care vizează serviciile de ecosistem, pe lângă Niraj-MAES. LIBERATION EU FP7 se adresează în particular biodiversității şi serviciilor de ecosistem întâlnite în habitatele agricole. Programul de cercetare OpenNESS (Operaţionalizarea Capitalului Natural şi a Serviciilor Ecosistemice) include o cartografiere şi evaluare complexă a serviciilor ecosistemice locale.

Cercetarea din cadrul proiectului Niraj-MAES este unică nu doar datorită faptului că îmbină diferite discipline şi metode, dar şi pentru că aplică tehnici participatorii. Din punct de vedere socio-economic, explorăm percepţia localnicilor cu privire la serviciile de ecosistem, utilizând metode calitative cum ar fi interviuri, chestionare şi ateliere de lucru participatorii pentru crearea unor scenarii. Din punct de vedere al ştiintelor naturii, în cadrul proiectului se vor elabora hărţi pentru habitatele şi serviciile de ecosistem din zonă, utilizând instrumente de cartografiere participatorii, pentru a vizualiza diversitatea serviciilor de ecosistem.

Articole

  • Ágnes Vári, Ildikó Arany, Ágnes Kalóczkai, Katalin Kelemen, Judith Papp and Bálint Czúcz - *Berries, greens, and medicinal herbs—mapping and assessing wild plants as an ecosystem service in Transylvania (Romania)* - Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2020) - https://rdcu.be/b2xJm
  • Bálint Czúcz, Ágnes Kalóczkai, Ildikó Arany, Katalin Kelemen, Judith Papp, Krisztina Havadtői, Krisztina Campbell, Márton A. Kelemen, Ágnes Vári - *How to design a transdisciplinary regional ecosystem service assessment: a case study from Romania, Eastern Europe* (One Ecosystem) - https://oneecosystem.pensoft.net/article/26363/
  • Ildiko ARANY, Agnes VARI, Reka ASZALOS, Katalin KELEMEN, Marton Attila KELEMEN, Gabor BONE, Eszter LELLEI-KOVACZ, Balint CZUSZ - *Key criteria for developing ecosystem service indicators to inform decision making* (Elsevier) - Ecological Indicators, vol.95, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X18304606
  • *Diversity of flower-rich habitats as a persistent source of healthy diet for honey bees* - European Journal of Geography Volume 10, http://eurogeographyjournal.eu/articles/9_Ildiko_Arani_final.pdf

Conferințe

  • Cele mai importante servicii ecosistemice din Valea Nirajului și a Târnavei Mici (XI. Magyar Természetvédelmi Konferencia pg 84) - http://www.mtbk.hu/mtbk11/doc/XI_MTBK_Absztraktkotet.pdf
  • 46th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland: *Berries, herbs and mushrooms - mapping and assessing wild food as an ecosystem service in Transylvania*
  • Smart Geography, Sofia, 2018 - *Mapping honey provisioning capacity with rule-based expert matrix models*