Parteneri: Asociația Grupul Milvus

Milvus logo

Parteneri: EEA Grants

EEA logo

Parteneri: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Goverment logo

Parteneri: MTA Ökológiai Munkacsoport

MTA logo

CEEweb a Biológiai Sokféleségért

CeeWeb logo

Header link

Language Switcher - RO

Serviciile de ecosistem

Serviciile ecosistemice sunt totalitatea beneficiilor tangible și intangibile pe care ecosistemele naturale sau modificate de către oameni le furnizează societății, și care de altfel sunt vitale pentru bunăstarea omenirii. Conceptul serviciilor ecosistemice devine unul din cele mai dinamice subiecte în rândul ecologiștilor și conservaționiștilor, fiind important nu doar din punct de vedere științific și politic, dar și din punct de vedere practic. Creșterea conștientizării în rândul publicului larg cu privire la importanța serviciilor de ecosistem este un obiectiv cheie, întrucât scopul general este cuantificarea lor pentru a le integra în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește modul de folosință al fondului funciar.

Serviciile ecosistemice au fost clasificate de câteva studii (Evaluarea Milenară a Ecosistemelor din 2005, TEEB - Economia Ecosistemelor și Biodiversității din 2010, Clasificarea Comună Internațională a Serviciilor Ecosistemice (CICES) din 2013) în următoarele categorii principale:

servicii de aprovizionare - servicii obținute din ecosistem (de exemplu: lemn, fibre, combustibili, resurse genetice, produse medicinale naturale şi farmaceutice, resurse de ornamente şi apă dulce).

servicii de reglare - beneficii obţinute din reglarea proceselor ecosistemului (de exemplu: reglarea calităţii aerului, reglarea climei, reglarea apelor, reglarea eroziunii, purificarea apelor, reglarea bolilor, reglarea dăunătorilor, polenizarea, reglarea pericolelor referitoare la dezastrele naturale).

servicii culturale - alte beneficii decât cele materiale obţinute de oameni de la ecosisteme (îmbogăţirea spirituală, dezvoltarea cognitivă, experienţe de reflectare, recreere şi estetice).

Evaluarea milenară a ecosistemelor a concluzionat că 15 din cele 24 de servicii ecosistemice măsurate sunt în declin major, 4 sunt în curs de îmbunătățire și 5 sunt stabile, dar amenințate în unele regiuni ale planetei. Pierderea serviciilor ecosistemice ar putea avea un impact negativ puternic pentru economia și societatea noastră, afectând performanța economică și ducând la supraexploatarea resurselor și la un mod nesustenabil de a utiliza mediul înconjurător. Pierderea serviciilor ecosistemice și degradarea capitalului natural contribuie la sărăcirea și mai acută a societăților dezavantajate. Inegalitatea economică astfel rezultată nu face decât să reafirme instabilitatea socială și funcționarea defectuoasă a societății respective.

Pentru mai multe informații de bază despre serviciile ecosistemice, poți face click pe site-urile de mai jos (utlimele trei cu conținut în limba engleză):