Partnerek: Milvus Csoport Egyesület

Milvus logo

Partnerek: EEA Grants

EEA logo

Partnerek: Környezetvédelmi Minisztérium

Goverment logo

Partnerek: MTA Ökológiai Munkacsoport

MTA logo

CEEweb a Biológiai Sokféleségért

CeeWeb logo

Header link

Language Switcher - RO

Eredmények

Döntéshozók számára

Az ökoszisztéma szolgáltatás koncepció a 2005-ös Millennium Ecosystem Assessment publikálása után került be a tudomány főáramába, és azóta számos meghatározó biodiverzitás-védelmi szakpolitika tűzte zászlajára nemzetközi és EU szinten, valamint új kormányközi testület jött létre a koncepció szakpolitikai integrálásának elősegítése érdekében (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, http://www.ipbes.net/). A Biológiai Sokféleség Egyezmény Biodiverzitás Stratégiai Terve és az EU 2020-ig tartó Biodiverzitás Stratégiája alapjaiban meghatározza az EU tagállamok, köztük Románia nemzeti biodiverzitás stratégiáinak fő irányait. Az említett stratégiák célkitűzései között a biodiverzitás védelmének igénye mellett megjelent az ökoszisztéma szolgáltatások felmérése, csökkenésük megállítása, fenntartható használatuk, és integrálásuk a különböző szintű elszámolási rendszerekbe és döntéshozatali folyamatokba.

A projekt mintaterületén fontos kérdés, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások miként járulnak hozzá a különböző gazdasági ágazatok, mint az erdészet, a mezőgazdaság, a halászat és a turizmus nyereségességéhez és fenntarthatóságához. A munka során azt is elemezzük, hogy az ágazatoknak mi a szerepe abban, hogy az ökoszisztéma szolgáltatások megmaradjanak és a jövőben (is) fenntarthatóan működjenek. Annak érdekében, hogy hozzájáruljunk az ökoszisztémák és szolgáltatásaik leromlásának megállításához, szakpolitikai javaslatokat fogalmazunk meg az ökoszisztéma szolgáltatások regionális és nemzeti szintű döntéshozatali folyamatokba való beépítésére.

Uniós szinten hozzájárulunk az Európai Ökoszisztémák és Ökoszisztéma szolgáltatások Állapotértékelése és Térképezése (MAES, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services) nevű folyamathoz, amely az EU Biodiverzitás Stratégiájának 2. célkitűzésében szerepel. (Az EU biodiverzitási stratégiája 2020-ig). Konkrét esettanulmányt készítünk a MAES által javasolt módszerek alkalmazásával, a regionális ökoszisztéma szolgáltatás térképezés és állapotértékelés egyik első romániai példájául szolgálva.

Helyi lakosok számára

Annak megértése, hogy miként működik a természet és minként biztosítja a mindennapi szükségleteinket, az első lépés ahhoz, hogy meg tudjuk védeni. Számunkra kulcsfontosságú annak megismerése, hogy a helyi lakosok hogyan értékelik az ökoszisztéma szolgáltatásokat és melyek számukra a legfontosabbak. Csak ennek ismeretében tudunk egy mindenki által elfogadott jövőképet felvázolni. Az ökoszisztéma szolgáltatásokat használóknak, és a helyi döntéshozóknak fontos látniuk és megérteniük ezeket a szolgáltatásokat, és hogy ezek biztosítják a jóllétünk alapját. Így születhetnek majd megfelelő döntések a megőrzésük érdekében, végső soron a társadalom érdekében.

Kutatók számára

Az ökoszisztéma szolgáltatás koncepció hátterében az a felismerés áll, hogy a faji sokféleség védelmén túl szükséges az ökoszisztémák integritásának, funkcionalitásának megőrzésére is ahhoz, hogy az ember számára létfontosságú szolgáltatásokat fenntarthatóan nyújtani tudják. Ahhoz azonban, hogy a koncepció teljes mértékben operatívvá válhasson, szükség van az ökoszisztéma szolgáltatások egységes és ellentmondásmentes értelmezésére és klasszifikációjára, a még tisztázatlan koncepcionális kérdések megválaszolására, az értékelés módszereinek egzakttá és összehasonlíthatóvá tételére, reprezentatív és kvantifikálható indikátorok kidolgozására, valamint gyakorlati példák, módszertani útmutatások elérhetővé tételére. Utóbbi kérdések jelentős figyelmet kapnak a nemzetközi szakirodalomban és az EU által finanszírozott kutatási együttműködésekben. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont a Niraj-MAES mellett több más, a témával foglalkozó nemzetközi kutatásban is partner. A LIBERATION EU FP7 kifejezetten az agrár-élőhelyek által fenntartott biodiverzitásra és ökoszisztéma szolgáltatásokra fókuszál. Az OpenNESS nevű FP7-es kutatási program része egy komplex, integrált megközelítésű helyi ökoszisztéma szolgáltatás felmérés és térképezés.

Az ökoszisztéma szolgáltatás, lényegéből adódóan két diszciplína irányából közelíthető meg: a természettudományok és a társadalomtudományok felől. Önmagában egyik tudományterület sem ad lehetőséget teljes körű ökoszisztéma szolgáltatás felmérésre, éppen ezért egyre gyakoribb a két tudományterületet integráló megközelítés, aminek során a klasszikus biofizikai értékelés mellett a társadalmi jóllét mérésére alkalmas társadalomtudományos mutatók is megjelennek, és a szolgáltatások felmérése részben helyi szakértők és érintettek bevonásával, részvételi módon történik.

Cikkek

  • Ágnes Vári, Ildikó Arany, Ágnes Kalóczkai, Katalin Kelemen, Judith Papp and Bálint Czúcz - *Berries, greens, and medicinal herbs—mapping and assessing wild plants as an ecosystem service in Transylvania (Romania)* - Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine (2020) - https://rdcu.be/b2xJm
  • Bálint Czúcz, Ágnes Kalóczkai, Ildikó Arany, Katalin Kelemen, Judith Papp, Krisztina Havadtői, Krisztina Campbell, Márton A. Kelemen, Ágnes Vári - *How to design a transdisciplinary regional ecosystem service assessment: a case study from Romania, Eastern Europe* (One Ecosystem) - https://oneecosystem.pensoft.net/article/26363/
  • Ildiko ARANY, Agnes VARI, Reka ASZALOS, Katalin KELEMEN, Marton Attila KELEMEN, Gabor BONE, Eszter LELLEI-KOVACZ, Balint CZUSZ - *Key criteria for developing ecosystem service indicators to inform decision making* (Elsevier) - Ecological Indicators, vol.95, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X18304606
  • *Diversity of flower-rich habitats as a persistent source of healthy diet for honey bees* - European Journal of Geography Volume 10, http://eurogeographyjournal.eu/articles/9_Ildiko_Arani_final.pdf

Konferenciák

  • A legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatások a Nyárád és Kis-Küküllő mentén (XI. Magyar Természetvédelmi Konferencia pg 84) - http://www.mtbk.hu/mtbk11/doc/XI_MTBK_Absztraktkotet.pdf
  • 46th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland: *Berries, herbs and mushrooms - mapping and assessing wild food as an ecosystem service in Transylvania*
  • Smart Geography, Sofia, 2018 - *Mapping honey provisioning capacity with rule-based expert matrix models*