Partnerek: Milvus Csoport Egyesület

Milvus logo

Partnerek: EEA Grants

EEA logo

Partnerek: Környezetvédelmi Minisztérium

Goverment logo

Partnerek: MTA Ökológiai Munkacsoport

MTA logo

CEEweb a Biológiai Sokféleségért

CeeWeb logo

Header link

Language Switcher - RO

Ökoszisztéma szolgáltatások

Ökoszisztéma szolgáltatások alatt mindazokat a kézzel fogható és kézzel nem fogható javakat és szolgáltatásokat értjük, amelyek az ökológiai rendszerek természetes vagy ember által befolyásolt működése során keletkeznek, és hozzájárulnak a társadalom, s benne az egyén jóllétének fenntartásához és növeléséhez. A téma az utóbbi évtized egyik legdinamikusabban fejlődő koncepciója az ökológiai és természetvédelmi közösségben; tudományos, szakpolitikai és gyakorlati természetvédelmi oldalról egyaránt. A különféle szereplők fő elvárása a koncepcióval kapcsolatban, hogy az ökoszisztémák által nyújtott javak és szolgáltatások bekerüljenek a közgondolkodásba, valamint látható és mérhető tényezővé váljanak a tájhasználatot érintő döntéshozatal minden szintjén.

Az ökoszisztéma szolgáltatások rendszerezésére több párhuzamos javaslat született a szakirodalomban (Millennium Ökoszisztéma Felmérés 2005, TEEB - The Economics of Ecosystems and Biodiversity 2010, Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) 2013), ezek mindegyike megkülönbözteti a következő fő típusokat: ellátó, kulturális és szabályozó szolgáltatások (vagy ezeknek megfeleltethető szinonim kategóriák).

ellátó szolgáltatások – Az ökoszisztémák által nyújtott termékek (pl. élelmiszer gabona, gyümölcs), üzemanyag, rostok (fa, gyapjú), biokemikáliák, természetes gyógyszerek, genetikai erőforrások a növénytermesztéshez és állattenyésztéshez, díszítő anyagok (virágok, kagylók), stb.).

szabályozó szolgáltatások – Az ökoszisztéma-folyamatok szabályozásából fakadó előnyök (pl.levegőminőség szabályozása, éghajlat szabályozása, vízrendszerek szabályozása, erózió szabályozása, víztisztítás, betegségek szabályozása, kártevők szabályozása, beporzás, természeti csapások szabályozása).

kulturális szolgáltatások – Azok a nem materiális javak, amelyeket az emberek az ökoszisztémákból merítenek (spirituális gazdagodás, kognitív fejlődés, művészi inspiráció, kikapcsolódás, társadalmi kapcsolatok, kulturális örökség, esztétikai élmény és ökoturizmus).

Globális kitekintés


A Millennium Ökoszisztéma Felmérés (2005) megállapította, hogy 24 ökoszisztéma szolgáltatásból 15 komoly veszélyben van, mindössze 4 állapota javul és 5 pedig állandó, ámbár a föld jó néhány részén veszélyeztetett. Az ökoszisztéma szolgáltatások elvesztése komoly veszélyt jelent gazdaságunkra és társadalmunkra nézve. A gazdasági szegénység sokszor a legfőbb okozója a természeti erőforrások kizsákmányolásának és a környezet nem fenntartható használatának. Az ökoszisztémák és szolgáltatásaik elvesztése és a természeti tőke degradációja még inkább elszegényíti a hátrányos helyzetű társadalmakat. A gazdasági egyenlőtlenség ugyanakkor erősíti a társadalmi instabilitást és működésképtelenséget.

Ha szeretne még többet megtudni az ökoszisztéma- szolgáltatásokról, látogasson el a övetkező weboldalakra: