Parteneri: Asociația Grupul Milvus

Milvus logo

Parteneri: EEA Grants

EEA logo

Parteneri: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Goverment logo

Parteneri: MTA Ökológiai Munkacsoport

MTA logo

CEEweb a Biológiai Sokféleségért

CeeWeb logo

Header link

Language Switcher - RO

Oare știm cât de multe ne oferă natura? Servicii de care depinde simpla noastră existență – cum ar fi aerul, apa curată, hrana, masa lemnoasă, medicamentele – sunt furnizate de către natură. Acestea se mai numesc și servicii de ecosistem sau servicii ecosistemice și chiar dacă sunt deosebit de importante, în prezent le pierdem într-un ritm alert. Daunele cauzate prin degradarea serviciilor de ecosistem se pot traduce într-o pierdere anuală de 7% din Produsul Intern Brut al întregii Uniuni Europene. Pentru a le proteja mai mult și a le transmite generațiilor viitoare, trebuie să înțelegem mai bine contribuția lor la economia și societatea în care trăim.

Regiunea Niraj-Târnava Mică deține un capital natural bogat, aici se găsesc diferite specii de orhidee, pajiști și pășuni cu o bogată biodiversitate, dar și specii ca vidra, cristelul de câmp sau acvila țipătoare mică. Împreună aceste elemente naturale constituie baza patrimoniului cultural European, de care localnicii pot fi mândrii. Un patrimoniu care cu siguranță merită protejat! Tocmai de aceea am creat acest proiect, prin intermediul căruia vom cartografia și evalua 91,000 de hectare din siturile Natura 2000 din zona Niraj-Târnava Mică. Principalul obiectiv este să cartografiem și să evaluăm serviciile de ecosistem din zona proiectului și să arătăm printr-un studiu final, contribuția ecosistemelor naturale din zonele protejate la principalele sectoare economice. Vom evalua contribuția serviciilor ecosistemice la cele mai importante sectoare din economie (în special agricultură, silvicultură, turism, pescuit și vânat) prin implicarea actorilor din zonă, dar și a localnicilor. Cunoștințele nou dobândite vor ajuta factorii de decizie să aleagă cele mai optime măsuri atunci când vor crea sau când vor implementa politici de dezvoltare în regiune.