Parteneri: Asociația Grupul Milvus

Milvus logo

Parteneri: EEA Grants

EEA logo

Parteneri: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Goverment logo

Parteneri: MTA Ökológiai Munkacsoport

MTA logo

CEEweb a Biológiai Sokféleségért

CeeWeb logo

Header link

Language Switcher - RO

Evaluare

Astfel, în baza informațiilor furnizate de către actorii de pe teren și a datelor colectate, vom identifica serviciile ecosistemice cele mai relevante, vom dezvolta potențiali indici și vom genera diferite scenarii pentru cartografierea şi evaluarea serviciilor ecosistemice pe baza indicatorilor elaborați. Aceste rezultate vor fi complementate de analiza biofizică și folosite pentru a determina indicii sub raport cantitativ, cu ajutorul implicării constante a părților interesate. În final, vom cartografia și evalua serviciile de ecosistem pe baza setului de indici.

Activitățile de evaluare includ:

  • Elaborarea unei sinteze a rezultatelor obținute în cadrul consultanței cu părțile interesate din zonă şi în urma sondajelor. Aceasta va include identificarea sectoarelor economice care depind cel mai mult de serviciile ecosistemice.
  • Organizarea de consultații personale cu experți locali pentru a verifica datele colectate și veridicitatea scenariilor.
  • Dezvoltarea unor indici şi metodologii pentru evaluarea şi cartografierea serviciilor de ecosistem şi consultarea experţilor asupra selecţionării celor mai adecvaţi indicatori.
  • Organizarea de ateliere de lucru cu experţi în domeniu pentru cartografierea indicilor relevanţi cu ajutorul unui software GIS utilizat în sprijinirea procesului de luare a deciziilor (QuickScan).
  • Organizarea a două ateliere de lucru cu aspect participativ pentru a dezvolta scenarii viitoare cu privire la utilizarea fondului funciar şi ulterior pentru a alege scenariul cel mai realist cu ajutorul localnicilor. Scenariile se vor axa pe identificarea impactului viitoarelor schimbări asupra sectoarelor care depind cel mai mult de serviciile de ecosistem.
  • Toţi indicii vor fi raportați cantitativ la toată zona proiectului cu ajutorul datelor colectate și a modelelor elaborate. De asemenea, indicii vor fi cartografiaţi pe harta de referinţă şi vor fi calculaţi pentru diferitele scenarii create anterior. Astfel, vom crea o hartă a serviciilor ecosistemice.