Parteneri: Asociația Grupul Milvus

Milvus logo

Parteneri: EEA Grants

EEA logo

Parteneri: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Goverment logo

Parteneri: MTA Ökológiai Munkacsoport

MTA logo

CEEweb a Biológiai Sokféleségért

CeeWeb logo

Header link

Language Switcher - RO

Comunicare

Pentru a ne asigura că rezultatele evaluării serviciilor ecosistemice vor ajunge la audienţa potrivită, derulăm activităţi extensive de comunicare şi conştientizare care includ organizarea de conferinţe de presă şi o activitate crescută în media online. De asemenea, vizăm factorii cheie interesați și îi abordăm prin instrumente de comunicare specifice.

Activităţile de comunicare includ:

  • Derularea a două conferinţe de presă, una pentru a lansa poiectul şi cealaltă pentru a prezenta rezultatele.
  • Publicarea a cinci comunicate de presă pentru a informa cu privire la cele mai importante stagii ale proiectului. 1. / 2.
  • Întocmirea unor pliante bilingve.
  • Amenajarea unei placarde cu scop informativ.
  • Pregătirea unor prezentări succinte asupra relevanţei serviciilor ecosistemice pentru sectoarele de referință.
  • Pregătirea unei prezentări succinte pentru factorii de decizie politică.
  • Crearea si configurarea unui website mutilingv.
  • Utilizarea reţelelor de socializare.
  • Diseminarea rezultatelor în cadrul comunităţii părţilor interesate, inclusiv factori de decizie politică, cercetători, localnici, reprezentanţi ai sectoarelor cheie, precum şi alte părţi interesate.
  • Diseminarea cazurilor de bune preactici în mediul local de afaceri, pentru a realiza instruiri cu privire la beneficiile aduse de internalizarea serviciilor ecosistemice în administrarea afacerilor.